Zeker leren lezen

Thuisonderwijs begint zoThuisonderwijs begint zo Uiteraard hebt u paar dingen nodig:  Exit dyslexie, blanco schriftjes met goede (!) hulplijntjes, optioneel Schriftcode en Ik lees al en ten slotte schrijfmateriaal. Ik leg dat even uit. Exit dyslexie, om te snappen wat uw kinderen moeten leren, waarom ze dat met de aanpak op school waarschijnlijk niet zouden leren, en waarom [...]

IK LEES ALIK LEES AL Leren lezen doen kinderen het best door te leren schrijven. Allebei die dingen moeten ze oefenen. En liefst met plezier. Dat plezier komt het best van de oefening zelf. Kinderen moeten niet lezen en schrijven omdat ze er een leuke sticker mee kunnen verdienen. Een oefening die hen vertelt dat ze vandaag iets kunnen wat gisteren no [...]

Corona: wat nu met de kinderen?Corona: wat nu met de kinderen? Hoe houdt u ze zinvol bezig? Laat ik iets simpels voorstellen: leer ze lezen. Als ze daar nog niet mee begonnen zijn op school, begint u met een schone lei. Als ze wél begonnen zijn, maar het loopt een beetje stroef, dan leert u ze hoe het vlotter gaat. Dat gaat zo. Stap 1. U haalt Exit dyslexie in huis. U leest het eerste deel. Wilt [...]

Directe instructie: CC-proofDirecte instructie: CC-proof Lange tijd kregen leerkrachten die directe instructie geven – die de dingen uitleggen, dus – vooral tegenwind. Leerlingen zouden beter leren als ze zelf konden ontdekken wat er te leren viel. Toch lezen en rekenen kinderen gemiddeld beter als ze directe instructie hebben gekregen over hoe het moet, dan wanneer ze dat zelf [...]

Dyslexie moet wegZo stelt redacteur Raymond Noë Exit dyslexie voor aan de lezers van het tijdschrift Onze Taal. En hij legt beknopt uit hoe het zit. ‘De Vlaamse taalkundige Erik Moonen verzet zich al lange tijd tegen de gedachte dat dyslexie een hersenafwijking is waar je je maar bij moet neerleggen. Bovendien vindt hij de meeste taallesmethodes ong [...]

Zonder deze twee dingen lukt begrijpe...Vlaamse jongeren scoren steeds slechter in begrijpend lezen. Dat kan haast niet anders. In begrijpend lezen spelen namelijk twee factoren de hoofdrol: vlot technisch lezen en Algemeen Nederlands. En op beide punten verliezen we steeds meer terrein. Dat is de kern van een stuk dat op 04.10.2019 in Knack online verscheen. U leest het hier [...]

Exit dyslexieExit dyslexie Exit dyslexie is het nieuwe Alfabetcodeboek, een van voor tot achter geactualiseerde versie van Dwaalspoor dyslexie. Daar was behoefte aan. Een aantal van de methodes die ik in mijn eerste worp op de korrel nam, worden niet meer in die vorm gebruikt. U dreigde dus een verhaal te lezen dat misschien niet meer ging over wat uw kinderen in [...]

Een schande, een vorm van discriminat...In juni van dit jaar bracht Nieuwsuur een reportage van zo’n zeven minuten over hoe slecht kinderen in Nederland leren lezen. Bijna 18 procent van de veertienjarigen is laaggeletterd. Dat cijfer is laatste jaren fors gestegen. ‘Het is een schande’, zegt Kees Vernooy in de film. ‘Een vorm van discriminatie,’ z [...]

Nagelnieuw: SchriftcodeNagelnieuw: Schriftcode Wie de Alfabetcode kent, kent Schrift ook: de enige handschriftmethode die kinderen bewuste kennis bijbrengt over wat goede letters zijn en over wat ze precies moeten doen om goede letters te schrijven. Die aanpak werkt perfect: met Schrift leren alle kinderen goed schrijven. Maar de afstemming tussen Schrift en Alfabetcode ko [...]

Eerste hulp bij onbegrijpend lezenPedro De Bruyckere denkt er zo over, en de meeste mensen met hem: je hebt technisch lezen – dat is voor beginners – en je hebt begrijpend lezen – dat is voor gevorderden. Begrijpend lezen is waar het eigenlijk om gaat in het leesonderwijs, het uiteindelijke doel. Dus daar moeten we ons vooral mee bezighouden. Op het eerste gezicht kan er [...]

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.