Zeker leren lezen

LeerstijlenNeem twee leerlingen (of twee studenten). We noemen ze Ada en Bas.

Neem twee benaderingen van een stuk leerstof: A en B. Als A visueel is, is B auditief. Als A lineair is, is B holistisch. Maar A en B kunnen ook voor een ander begrippenpaar staan. De enige voorwaarde is dat dat begrippenpaar leerstijlen benoemt.

De claim is nu: Ada is altijd beter af wanneer de leerstof op manier A wordt gepresenteerd, en Bas leert altijd beter wanneer hij diezelfde leerstof op manier B aangeboden krijgt. Daarbij speelt het geen rol om wat voor leerstof het gaat: het kan algebra zijn, spelling, Engelse woordenschat, het verband tussen de eerste en de tweede wereldoorlog, waarom het door de algemene opwarming van de aarde in deze streken kouder wordt, u zegt het maar. Altijd weer geldt: A is goed voor Ada en slecht voor Bas, B is goed voor Bas en slecht voor Ada. Een leerkracht die succesvol wil zijn, houdt rekening met de cognitieve stijl van zijn leerlingen. Want als Ada en Bas even getalenteerd zijn, zijn ze aan het eind even goed voor alles wat ze in de passende stijl hebben mogen verwerken.

Omdat het zo’n goed idee lijkt, is deze hypothese is de laatste vijftig jaar talloze keren onderzocht. Vaak slordig, want er lopen vaak nogal wat dingen door elkaar: leerstijlen, leerstrategieën, leerplezier, om maar wat te zeggen. Maar al met al is het beeld duidelijk: er is nooit enig bewijs gevonden dat de hypothese klopt. Mocht u twijfelen, hier hoort u het van eens van een ander: cognitiewetenschapper Daniel Willingham, University of Virginia.

Wie denkt dat de discussie over leerstijlen daarmee gesloten is, vergist zich. Open Google, geef leerstijl in als zoekterm en u vindt 72.800 hits. En als u het in het Engels met learning style probeert, vindt de zoekmachine in een wip 414 miljoen resultaten.

Met wat we over dyslexie weten, is het net zo. Zo weinig vermag wetenschappelijke zekerheid tegen goed klinkende maar foute ideeën die vaak genoeg worden herhaald.

Lees ook: Daniel Willinghams negen zekerheden, Over succesvolle docenten

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.