Zeker leren lezen

Wat dyslexie kostVoorpaginanieuws in de Volkskrant (15.03.2013, klik hier): sinds dyslexie onder de verzekerde zorg valt, rijzen de kosten voor behandeling de pan uit. Werd in 2009 nog 11 miljoen per jaar betaald, in 2011, het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn, was dat 53 miljoen. Loek Caubo van Zorgverzekeraars Nederland stelt dat de groei mede wordt veroorzaakt door het toegenomen aantal behandelaren: een geval van aanbod-schept-vraag.

Wat nu?

Om de kosten te drukken keren de zorgverzekeraars terug naar hun leidraad uit 2007, het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Daarin wordt dyslexie beschreven als een medisch probleem: een neurocognitieve functiestoornis die moet worden behandeld door gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen die geregistreerd zijn als arts. Behandelingen door remedial teachers worden niet langer vergoed.

Ze zouden het ook anders kunnen aanpakken. Ze zouden het adviesrapport van de EU High Level Group of Experts on Literacy serieus kunnen nemen (klik hier, pagina 30 en 45). Wat die specialisten over dyslexie te zeggen hebben, valt in een paar woorden samen te vatten: ‘Elk kind dat goed onderwijs en voldoende tijd krijgt, wordt een vlotte lezer.’

De zorgverzekeraars zouden dus hopen geld kunnen sparen door te ijveren voor onderwijsmethodes die alle kinderen echt leren lezen. De EU staat aan hun kant.

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.