Zeker leren lezen

Nederland schriktHoeveel dyslectici zijn er eigenlijk?

Onmogelijk te zeggen, zolang we het niet eens zijn over de vraag wie we dyslectisch mogen noemen. Strikt genomen zou het om mensen moeten gaan die  met een defect ter wereld zijn gekomen waardoor ze niet goed kunnen leren lezen. De meeste wetenschappers schatten hun aantal op een paar procent.

De meeste deskundigen echter delen kinderen met hardnekkige leesproblemen vrolijk bij de dyslectici in. Alsof niet goed kunnen lezen en niet goed kunnen leren lezen helemaal hetzelfde is. Als die kinderen leesonderwijs hebben gekregen, als ze genoeg remedial teaching  hebben gekregen ( bij voorkeur van een remedial teacher die precies dezelfde fouten maakt als de methode die in de klas werd gebruikt), dan moeten ze wel een aangeboren defect hebben, zo luidt de redenering.

Waartoe dat leidt, bleek uit een debat in de Nederlandse Tweede Kamer. Staatssecretaris voor Onderwijs Sander Dekker maakte bekend dat vijftien procent van de scholieren aangepast eindexamen doet vanwege dyslexie. (Klik hier.) Bij het Nederlands Instituut voor Psychologen schrok iedereen zich rot. Ze hadden drie tot vier procent verwacht.

Staatssecretaris Dekker vraagt zich af of de regels rond dyslexieverklaringen niet strenger moeten worden.

Dat is goed bedoeld, maar naast de kwestie. Wat er echt nodig is, is een change of mindset on dyslexia. (Klik hier en kijk op p. 30 en 45.) Scholen en wetenschappers moeten ophouden hun comfortzone van zoveel procent uitvallers af te bakenen. Scholen en wetenschappers moeten de ambitie koesteren elk kind goed te leren lezen. Scholen moeten een no child left behind-beleid voeren. En wie vindt dat one child out of ten left behind goed genoeg is, die moet het maar zeggen: dan weten de ouders dat, en dan kan de overheid eens nadenken of zo’n school echt extra middelen moet krijgen om die tien procent uitvallers te begeleiden.

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.