Zeker leren lezen

Kinderen lezen minder goed dan 15 jaar geleden‘Leerlingen uit de basisscholen lezen tegenwoordig minder goed dan 15 jaar geleden’, zegt Stefan Grielens, algemeen directeur Vrije-CLB-Koepel. (Lees hier de mededeling van VCLB, hier het bericht uit de krant Het Nieuwsblad, of luister hier naar een gesprek met Grielens in het Radio 1-programma De Ochtend.)

Dat blijkt uit onderzoek bij 1.400 leerlingen uit 70 basisscholen in het eerste, tweede en derde leerjaar. Over hoe dat komt wil Grielens niet veel zeggen, maar het toenemend aantal anderstalige leerlingen verklaart de daling niet: ook Nederlandstalige leerlingen lezen slechter, zo blijkt uit de cijfers. Wel vindt Grielens dat er grondig moet worden nagedacht over wat we aan deze evolutie kunnen doen.

Maar de directeur van de Vrije-CLB-Koepel had zijn bedenking nog niet gemaakt, of er kwam al een relativerende reactie. De cijfers gaan alleen over het technische leesniveau, over hoe snel en hoe correct de leerlingen lezen. ‘In het onderwijs hebben we een verschuiving gezien naar meer aandacht voor begrijpend lezen’, zegt Marc Van den Branden, secretaris-generaal van het Verbond Katholiek Basisonderwijs. ‘Het kan zijn dat de leerlingen daar nu beter op scoren dan vroeger.’

Uit alle studies blijkt dat succes in begrijpend lezen voorspeld wordt door twee factoren. De eerste is vlotheid, technisch lezen dus. De andere is woordenschat. U kunt Nicolaas Matsiers vertaling van Lewis Carrolls Jabberwocky-gedicht best vlot lezen –  Het schieuwert en de glappe muik graffelt zich in de vijchten – maar of u er wat van begrijpt, is een andere kwestie.

Hoe dan ook: vlot lezen is een voorwaarde voor begrijpend lezen en het is dan ook niet in te zien hoe de achteruitgang in technisch lezen op Vlaamse scholen zou kunnen worden goedgemaakt door een winst in begrijpend lezen.

Wat de scholen moeten doen, is niet zich met bakerpraatjes in slaap laten wiegen, maar kijken wat er aan de hand is. Precies zoals Stefan Grielens aanbeveelt. En misschien het voorbeeld volgen van de Nederlandse staatssecretaris Sander Dekker die de methodes met elkaar wil vergelijken.

Lees ook: Renate Valtin over oplossingen voor dyslexieReid Lyon over leesproblemenStaatssecretaris bekijkt invloed lesmethode op dyslexieWat dyslexie kostNederland schriktKinderen lezen minder goed a

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.