Zeker leren lezen

Leren lezen doe je door te leren schrijvenDit staat buiten discussie: aansluiten bij aanwezige kennis vergroot de kans op leersucces.

Dit ook: het schrift is een code die een brug slaat tussen gesproken taal aan de ene kant en schrifttekens (letters) aan de andere.

Kinderen weten hoe woorden klinken, de letters kennen ze niet. Dus: als we willen aansluiten bij aanwezige kennis moeten we de schriftcode van klank naar teken aanleren.

Dat wil zeggen: kinderen moeten de klanken in de woorden leren herkennen en die leren opschrijven.

Veilig leren lezen, Leessprong, Leeshuis, Leeslijn enzovoort doen het andersom: kinderen leren er letters onderscheiden en gaan die vervolgens verklanken. Aansluiten bij wat de kinderen kennen doen deze methodes dus niet. Er is maar één aanpak die consequent van klank naar teken werkt (die dus écht aansluit bij de aanwezige kennis): de Alfabetcode.

Met de Alfabetcode doet u dat wel. Dat gaat zo. Begin bij klanken. Ontwikkel en train de vaardigheid om ze uit elkaar te houden. Verbind ze vervolgens klank per klank met een teken (een letter of een lettercombinatie). Leer de kinderen dus eerst klanken schrijven. De tekens die ze geschreven hebben, hoeven ze daarna niet meer te leren lezen: alles wat je kunt schrijven, kun je ook lezen. Het omgekeerde is niet waar. Je leert niet schrijven door te leren lezen, je leert wel lezen door te leren schrijven.

De centrale vraag is niet hoe bepaalde tekens worden verklankt, maar wel hoe bepaalde klanken worden opgeschreven: eerst schrijven dus en dan lezen. Leren lezen doe je door te leren schrijven. – Erik Moonen

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.